Courtesy of Princeton Architectural Press

The Dakota: New York’s First Mega-Luxury Apartment